Θεσσαλονίκη  | Γενικά  14.02.2013
Τις προτάσεις της για τον «Φόρο Τόμπιν» παρουσίασε η Κομισιόν

 Η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα τις προτάσεις της για τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, γνωστό και ως «φόρο Τόμπιν» ή «φόρο Ρομπέν των Δασών».

Σύμφωνα με την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που φυσικά θα πρέπει πρώτα να περάσει από τα κοινοβούλια 11 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, διατηρούνται στην πρόταση συντελεστές φορολόγησης 0,1% για μετοχές και ομόλογα και 0,01% για παράγωγα. 

Οταν εφαρμοστεί από τα 11 κράτη μέλη που συμφωνούν κατ αρχάς για την επιβολή του (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβακία, Ιταλία, Ισπανία, Εσθονία), ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αναμένεται να αποφέρει έσοδα ύψους 30-35 δισ.  ευρώ ετησίως.

Ο φόρος αυτός θα επιβληθεί σε μικρότερη γεωγραφική κλίμακα από ό, τι είχε προβλεφθεί αρχικά. Θα ισχύσει η «αρχή της μόνιμης κατοικίας». 

Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος θα οφείλεται αν ένα μέρος που συμμετέχει στη συναλλαγή είναι εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το πού λαμβάνει χώρα η πράξη. 

Τούτο ισχύει είτε εάν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ενέχεται στη συναλλαγή είναι, το ίδιο, εγκατεστημένο στη ζώνη του ΦΧΣ, είτε εάν ενεργεί για λογαριασμό ενός μέρους εγκατεστημένου στη δικαιοδοσία αυτή.

Ο φόρος δεν θα επιβάλλεται στις καθημερινές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων (π.χ. δάνεια, πληρωμές, ασφαλίσεις, καταθέσεις κλπ.), προκειμένου να προστατευθεί η πραγματική οικονομία. 

Δεν θα εφαρμόζεται ούτε και στις παραδοσιακές επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της άντλησης κεφαλαίων ή στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων αναδιάρθρωσης.

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εδώ

Αναζήτησε τα πολιτικά νέα
που σας ενδιαφέρουν

Πίσω